تبلیغات
پرورشی سوریه - مقاله خود کارآمدی
شنبه 19 دی 1388

مقاله خود کارآمدی

   نوشته شده توسط: سید مهدی نبه الهدایی    نوع مطلب :مشاوره ،

عنوان : خودکارآمدی

 خود کارآمدی تجارت خانگی

     خودکارآمدی[1] یکی از مفاهیم کاربردی در نظریه های یادگیری اجتماعی و یا نظریه شناختی اجتماعی برای رفتار حرفه ای است (هاکت ، لنت و براون ، 1994 و 1996 ؛ نقل از بتروهاکت ، 1998؛ نقل از  مصحف ، 1384).

     خودکارآمدی یعنی اینکه یک فرد چگونه شیوه های مورد نیاز برای رسیدن به موقعیتهای مورد انتظار را سازمان می دهد و آنها را اجرا می کند (بندورا ، 1980 ، نقل از کلونینجر[2] ، 2004) .

     به نظر بندورا (1989) خودکارآمدی یعنی اینکه معتقد باشیم می توانیم با وضعیت های مختلف کنار بیایم. کسانی که خیلی خود بسنده هستند، انتظار دارند موفق شوند و غالباٌ موفق می شوند و کسانی که چندان خودکارآمد نیستند ، در مورد توانایی خود در انجام تکالیف شک دارند و به همین جهت نیز کمتر موفق می شوند از همین رو عزت نفس آنها کم است (شارف ، ترجمه فیروزبخت، 1381).

     اینکه ما معیارهای رفتارمان را تا چه اندازه درست برآورد کرده باشیم ، احساس کارآیی شخصی ما را تعیین    می کند. در نظام بندورا منظور از کارایی شخصی احساسهای شایستگی، کفایت و قابلیت در کنار آمدن با زندگی است. برآورده کردن و حفظ معیارهای عملکردمان، کارایی شخصی را افزایش می دهد، ناکامی در برآوردن و حفظ آن معیارها، آن را کاهش می دهد ( شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) . 

     ادراک خودکارآمدی به انتظارات افراد در مورد توانایی شان برای عمل در موقعیتهای آینده برمی گردد. افرادی با احساس خودکارآمدی بالا احتمالاٌ در برخورد با مسائل مشکل، بیشتر تلاش می کنند، در تلاشهایشان استقامت می ورزند، در طول انجام مسائل بیشتر آرام هستند تا برانگیخته باشند و افکارشان را تحلیل گرانه سازمان می دهند (پروین[3]، سروان[4] و جان[5]، 2005).

     در بین افکار خود ارجاعی که برانگیزه ، احساس و عملکرد انسانها تاثیر می گذارند ، اثر هیچ چیزی فراگیرتر از قضاوت افراد در مورد کارآمدی آنها نمی باشد (بندورا ، 1997 ، نقل از پروین و جان ، 1999) . دریافت خودکارآمدی با توانایی افراد برای کاربرد شیوه هایی که به آنها کنترل بر رویدادهایی که بر زندگی شان اثر        می گذارند مربوط است. عقاید خودکارآمدی شکل دهنده ی پایه و اساس عملکرد افراد است. افرادی که معتقدند می توانند نتایج مطلوب را توسط فعالیتشان ایجاد کنند، برای دنبال کردن کارها در صورت برخورد با مشکلات دلگرمی دارند. (پروین و جان ، 1999).

     شخصی که شک دارد بتواند رفتار خاص مورد انتظار را انجام دهد دارای خودکارآمدی پایین است. خودکارآمدی بالا به تلاش و پافشاری در برخورد با مساله و به دست آوردن اهداف بالاتر منتهی می شود، در حالی که خودکارآمدی پایین باعث یاس و دست کشیدن از کار می شود (بندورا ، 1989 ، نقل از کلونینجر ، 2004) . 

     افرادی که کارایی شخصی کمی دارند ، احساس می کنند که در اعمال کنترل بر رویدادهای زندگی درمانده و ناتوان اند. آنها معتقدند هر تلاشی که می کنند بیهوده است. هنگامی که آنها با موانع روبرو می شوند ، اگر تلاش های اولیه ی آنها در برخورد با مشکلات بی نتیجه بوده باشد ، سریعاٌ قطع امید می کنند. افرادی که کارایی شخصی بسیار کمی دارند حتی تلاش نمی کنند بر مشکلات غلبه کنند، زیرا آنها متقاعد شده اند که هر کاری انجام دهند بیهوده است و تغییری در اوضاع ایجاد نمی کند. کارایی شخصی کم می تواند انگیزش را نابود سازد، آرزوها را کم کند، با توانایی های شناختی تداخل نماید و تاثیر نامطلوبی بر سلامتی جسمانی بگذارد. ( شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) .

     افرادی که کارایی شخصی زیادی دارند معتقدند که می توانند به طور موثر با رویدادها و شرایطی که  مواجه  می شوند برخورد کنند. از آنجایی که آنها در غلبه بر مشکلات انتظار موفقیت دارند، در تکلیف ها استقامت نموده و اغلب در سطح بالایی عمل می کنند. این افراد از اشخاصی که کارایی شخصی کمی دارند ،  به توانایی های خود اطمینان بیشتری داشته و تردید کمی نسبت به خود دارند. آنها مشکلات را چالش می بینند و نه تهدید و فعالانه موقعیت های جدید را جستجو می کنند. کارایی شخصی زیاد، ترس از شکست را کاهش می دهد، سطح آرزوها را بالا می برد و توانایی مساله  گشایی و تفکر تحلیلی را بهبود می بخشد ( شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) .

     افراد با خود کارآمدی پایین از وظایف مشکل اجتناب می کنند، چون آنها را به عنوان یک تهدید نگاه          می کنند. آنها آرزوهای کمی دارند و تعهد ضعیفی برای تعقیب اهدافی که انتخاب می کنند دارند (پروین و  جان ، 1999). درعوض آنهایی که خود کارآمدی بالا دارند به مسائل مشکل به عنوان چالشی برای یادگیری بیشتر نگاه می کنند تا تهدیدی که باید از آن اجتناب کنند. آنها علایق شان را در حیطه چیزهایی که می توانند انجام دهند گسترش می دهند و تعهد عجیبی نسبت به انجام آن پیدا می کنند. آنها وقتی که با انجام مسائل مشکل مواجه       می شوند به چگونگی انجام موفقیت آمیز آن بیشتر تمرکز می کنند تا عوامل شخصی مخرب. آنها شکست خود را به فقدان دانش یا مهارت ، نقص راهکارها یا عدم کافی بودن تلاش و کوشش نسبت می دهند (پروین و جان ، 1999).

     افراد از نظر میزان خودکارآمدی در مورد مسائل مختلف متفاوت هستند. بنابراین یک فرد ممکن است در انجام یک تکلیف از خودکارآمدی بالایی برخوردار باشد و در انجام تکلیف دیگر از خودکارآمدی کمی برخوردار باشد. این موضوع می تواند توضیح این مطلب باشد که چرا بعضی از افراد بعضی کارها را خوب انجام می دهند ولی از عهده انجام کارهای دیگر برنمی آیند. (اسپکتور[6] ، 2003) .

عوامل اصلی ایجاد خودکارآمدی

     به نظر بندورا (1989) چهار عامل اصلی در شخص ایجاد خودکارآمدی می کنند (شارف ، ترجمه فیروزبخت، 1381): عملکردهای موفقیت آمیز ، تجارب نیابتی ، اقناع کلامی و کاهش برانگیختگی هیجانی.

    عملکردهای موفقیت آمیز : منظور بندورا از موفقیت های عملکردی این است که موفقیت های قبلی انتظارات فرد را بالا می برند و خود بسندگی وی را بیشتر می کنند. تجربه های موفق قبلی نشانه های مستقیمی را برای سطح تسلط و شایستگی ما فراهم می آورد. موفقیت های قبلی ، قابلیت های ما را نشان می دهند و احساس کارایی شخصی ما را تقویت می کنند. شکست های قبلی، مخصوصاٌ شکست های مکرر در کودکی، احساس کارایی ما را کم  می کنند.  

    تجربه های جانشینی یا نیابتی : عبارتند از مشاهده دیگران و گفتن این جمله به خویش که «من هم می توانم این کار را انجام دهم» . دیدن افراد دیگری که موفقیت آمیز عمل می کنند، احساس کارایی شخصی را تقویت         می کند، مخصوصاٌ اگر افرادی را که مشاهده می کنیم، از نظر توانایی ها مشابه خودمان بدانیم. در واقع می گوییم «اگر آنها می توانند آن کار را انجام دهند، پس من هم می توانم» . در مقابل دیدن افرادی که شکست می خورند ، می تواند کارایی شخصی ما را کم کند. بنابراین ، این الگوهای موثر، تاثیر مهمی بر احساسهای کفایت و شایستگی ما دارند. این الگوها همچنین برای برخورد با موقعیت های دشوار، راهبردها و روشهای مناسبی را به ما نشان         می دهند.

    اقناع کلامی به تاثیر تحسین ها و تشویق های دیگران بر انتظارات اشخاص اشاره دارد. یعنی اینکه به افراد گفته شود آنها توانایی رسیدن به هر چیزی را که می خواهند  دارند،  می تواند کارایی شخصی را افزایش دهد.

     این کار معمولاٌ توسط والدین، معلمان، همسران، دوستان و درمانگران انجام می شود. برای اینکه قانع سازی کلامی موثر افتد باید واقع بینانه باشد.

     کاهش اضطراب یا انگیختگی فیزیولوژیکی و هیجانی به شخص اجازه عملکرد دقیق تر و آرام تر  می دهد.  «زمانی که مردم توسط انگیختگی آزارنده به ستوه نیامده اند از هنگامی که آنها تنیده و دل آشفته اند تمایل بیشتری به انتظار موفقیت دارند .» ( بندورا 1982 ، ص 112 شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) .

     در مجموع ، بندورا دریافته است که هرچه سطح انگیختگی فیزیولوژیکی و هیجانی شخص بالاتر باشد، سطح کارایی شخصی او پایین تر است. به سخن دیگر در یک موقعیت معین، هرچه بیشتر دچار ترس ، اضطراب ، یا تنش شویم کمتر احساس می کنیم که می توانیم به اندازه کافی با آن کنار بیاییم ( شولتز و  شولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) .

     بندورا نتیجه گرفت که برخی از شرایط ، کارایی شخصی را افزایش می دهند ( شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) :

1-  مواجه کردن افراد  با تجربه های موفقیت آمیز با ترتیب دادن هدفهای دست یافتنی ، موفقیت عملکرد را زیاد می کند.

2-  مواجه کردن افراد با الگوهای مناسبی که عمل موفقیت آمیز دارند، تجربه های موفق جانشینی را بهتر     می کند.

3-  فراهم آوردن قانع سازی کلامی ، افراد را ترغیب می نماید که باور کنند توانایی عمل موفقیت آمیز را دارند.

4-  تقویت کردن انگیختگی فیزیولوژیکی از طریق رژیم غذایی مناسب ، کاهش استرس، و برنامه های ورزشی ، بنیه و توانایی کنار آمدن را افزایش می دهد.

چگونگی تاثیر درک خود کارآمدی بر تجربه و فعالیت 

     درک خودکارآمدی بر تجربه و فعالیت نیز تأثیر دارد که از دیدگاه پِروین ، سروان و جان ( 2005 ) بیان        می شود .

- انتخاب : عقاید خودکارآمدی بر اهداف فرد تاثیر می گذارد (مثلاٌ افرادی با عقاید خودکارآمدی بالا اهداف مشکل تر، اهداف چالش برانگیزتر نسبت به آنانی که احساس خودکارآمدی پایین دارند ، انتخاب   می کنند.

- تلاش ، مقاومت و عملکرد : افرادی با عقاید خودکارآمدی بالا تلاش بیشتر و مقاومت بیشتری نشان  می دهند و فعالیت بهتری نسبت به آنهایی که عقاید خودکارآمدی پایین تر دارند نشان می دهند (استاجکویک[7] و لوتانز ، 1988).

- هیجان : افرادی با عقاید خودکارآمدی بالا به مسائل با خلق بالاتری (به عنوان مثال ، اضطراب و افسردگی ) نسبت به افرادی با خودکارآمدی پایین برخورد می کنند.

- هیجان : افراد با عقاید خود کارآمدی بالاتر بهتر قادر هستند خودشان را با استرس و یاس و نومیدی سازگار کنند.

بندورا شواهد مرتبط با عقاید خودکارآمدی در انگیزش  و عملکرد را بدین صورت خلاصه کرده است: افراد خوش بین نسبت به افراد بدبین مقاومتر هستند. عقیده به خود[8] ضرورتاٌ باعث تضمین موفقیت نمی شود، اما عدم اعتقاد به خود[9] به طور حتم باعث ریختن تخم شکست می شود (بندورا ، 1997 ، ص 77، نقل از پروین ، سروان و جان ، 2005).

مراحل رشد خودکارآمدی

مراحل رشد خودکارآمدی ( به نقل از شولتز و شولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383 ) عبارتند از :

- کودکی

    کارآیی شخصی به تدریج رشد می کند. زمانی که کودکان می کوشند بر محیط فیزیکی  و اجتماعی شان اعمال نفوذ کنند، پرورش کارایی شخصی را آغاز می نمایند. آنها آموختن توانایی هایشان، مثل مهارت جسمانی، مهارت اجتماعی و توانایی زبان را آغاز می کنند. این توانایی ها تقریباٌ به طور مستمر به کار برده  می شوند و عمدتاٌ از طریق تاثیرشان بر والدین، و محیط عمل می کنند. به صورت ایده آل، والدین به فعالیتها و تلاش های کودک خود برای برقرار کردن رابطه ، پاسخ می دهند و محیط تحریک کننده ای را فراهم می آورند و اجازه ی آزادی رشد و کاووش را به کودک می دهند.

     این تجربیات اولیه کارایی ساز، برای پسرها و دخترها فرق می کنند. بررسی ها نشان داده اند که مردان دارای کارایی شخصی زیاد ، به هنگام کودکی روابط گرمی با پدران خود داشته اند . مادران آنها متوقع تر از پدرانشان بوده و سطوح بالای عملکرد و موفقیت را انتظار داشتند . در مقابل، زنان دارای کارایی شخصی زیاد به هنگام کودکی برای سطوح بالای موفقیت از جانب پدر تحت فشار بوده اند. (اشنی ویند ، 1995).

     زمانی که دنیای کودک تاثیر همشیرها ، همسالان و بزرگسالان دیگر را می پذیرد ، تاثیر والدین  که در سالهای اوان کودکی بسیار مهم بودند، کاهش می یابد. معلمان از طریق تاثیرشان بر رشد توانایی های شناختی و مهارتهای مساله گشایی که برای عملکرد کارآمد بزرگسال حیاتی هستند، بر قضاوتهای کارایی شخصی اثر  می گذارند.

- نوجوانی

     تجربیات انتقال نوجوانی شامل کنار آمدن با درخواستها و فشارها، از آگاهی جنسی گرفته تا انتخاب  دانشگاه و شغل است. در هر موقعیتی که مستلزم سازگاری است، نوجوانان باید شایستگی های جدید ارزیابی های جدید از توانایی هایشان را ایجاد نمایند. بندورا خاطرنشان ساخت که موفقیت این مرحله انتقالی بین کودکی و بزرگسالی به سطح کارایی شخصی ایجاد شده در طول سالهای کودکی بستگی دارد.

-  بزرگسالی

     بندورا بزرگسالی را به اوان بزرگسالی  و سالهای میانی تقسیم کرد. اوان بزرگسالی مستلزم سازگاریهای بیشتر با مسائلی چون ازدواج، پدر و مادری و ارتقاء شغلی است. کارایی شخصی زیاد برای عملکرد موفق در این تکلیف ها ضروری است. افرادی که کارایی شخصی کمی دارند، نمی توانند با این موقعیت های اجتماعی برخوردی شایسته داشته باشند  و احتمالاٌ از عهده سازگاری برنمی آیند.

     سالهای میانی بزرگسالی نیز استرس زا هستند ، به طوری که افراد زندگی خود را ارزیابی مجدد می کنند، با محدودیت هایشان مواجه می شوند ، و احساس کارایی شخصی خود را تصریح مجدد می نمایند. افراد میانسال باید تواناییها ، مهارتها و هدفهای خود  را ارزیابی مجدد کنند و فرصتهای تازه ای  را برای رشد و بیان حال بیابند.

- پیری

      ارزشیابی های کارایی شخصی در پیری دشوار است. توانایی های ذهنی وجسمی رو به کاهش، بازنشستگی از کار فعال  و کناره گیری از زندگی اجتماعی، دور جدیدی از خود ارزیابی را می طلبد. پایین بودن خودکارآمدی می تواند به صورت نوعی پیشگویی کام بخش[10] تاثیر بیشتری برکارکرد جسمی و ذهنی بگذارند. اگر معتقد  باشیم که دیگر کاری نمی توانیم انجام دهیم، پس ممکن است حتی تلاش هم نکنیم. به نظر بندورا ، خودکارآمدی ما عامل مهمی در تعیین موفقیت یا شکست ما در سراسر عمر است.

خودکارآمدی و تفاوتهای سنی و جنسیتی : به نظر می رسد که کارایی شخصی در نتیجه جنسیت و سن فرق        می کند. پژوهش با کودکان و بزرگسالان نشان می دهد که مردان به طور متوسط از نظر کارایی شخصی بالاتر از زنان هستند. این تفاوتهای جنسیت حدود 20 سالگی به اوج می رسد و در سالهای بعدی کاهش می یابد. در هر دو جنس، کارایی شخصی در طول دوران کودکی و اوان بزرگسالی افزایش می یابد، در میانسالی به اوج  می رسد ، و بعد از 60 سالگی کاهش می یابد (گکاس، 1989 ؛ و ودوارد و والستون ، 1987 نقل از شولتز و شولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

     هاکت و بتز (1981) اولین کسانی بودند که نظریه شناختی اجتماعی بندورا را که بر نقش خودکارآمدی در انتخاب شغلی تاکید دارد به کار گرفتند. آنها بر نظریه خودکارآمدی برای تبیین انتخاب های شغلی زنان متمرکز شدند و پیشنهاد کردند که کارآمدی پایین ، محدودیت طیف انتخاب های شغلی زنان را تبیین می کند. (سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

     لنت و همکاران (1994) همچنین طرح می کنند که متغیر تفاوت های فردی و جمعیت شناختی (همچون جنس ، نژاد ، قومیت و شرایط اقتصادی اجتماعی ) با پیشینه و متغیرهای بافتی تعامل دارند و بر تجارب یاد گرفته شده که در باورهای خودکارآمدی نقش دارد تاثیر می گذارد.  در عوض این انتظارات کارآمدی با پیامد مورد انتظار که افراد در مورد نتایج رفتارشان دارند مرتبط هستند  (سوانسون و فوأد ، ترجمه موسوی ، 1381).

     تفاوت های جنسیت در کارایی شخصی نقش مهمی را در انتخاب شغلی ما ایفا می کند. پژوهش نشان داده است که مردان هم برای مشاغل به اصطلاح مردانه و هم زنانه، کارایی شخصی زیادی را در خود می بینند.  در مقابل زنان برای مشاغل به اصطلاح زنانه خود کارآمدی بالا، اما برای مشاغل به اصطلاح مردانه خود کارآمدی پایینی در خود  می بینند (شولتز  و شولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

خودکارآمدی  و عملکرد تحصیلی

     پژوهش بین کارایی شخصی و عملکرد تحصیلی رابطه ی مثبت معنی داری را نشان می دهد (مولتون ، براون و لنت ، 1991 ، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) . معلمان دارای درجه ی بالای خودکارآمدی در توانایی های تدریس خود ، فرصتهای بیشتری را برای عملکرد موفق دانش آموزان به وجود می آورند (جیبسون  و دمبو ، 1984 ، نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383) . معلوم شده است که کارایی شخصی در دانش آموزان به طور مثبت به انگیزش ، سطح تلاش و استقامت در کلاس درس وابسته است. (زیمرمن ، 1995 ،  نقل از شولتز وشولتز ، ترجمه سید محمدی ، 1383).

خودکارآمدی  و سلامت جسمانی

       معلوم شده است که خودکارآمدی بر سلامت جسمانی هم تاثیر می گذارد. سلامت به طور قابل  ملاحظه ای وابسته به سبک زندگی است و سبک زندگی که مردم به مناسبت خود - تنظیمی[11] انتخاب می کنند به طور عمده توسط خودکارآمدی تعیین می شود (بندورا ، 2001، نقل از کلونینجر ، 2004) .[1]- self–efficacy 

[2] - Cloninger

[3] - Pervin

[4] - Cervone

[5] - John

[6] - Spector

[7] - Stajkovic

[8] - self - belief

[9] - self - disbelief

[10] - self - fullfilment

[11] - self- regulation

 


viabiovit.com/viagra-without-perscriptions.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:40 ق.ظ

You actually stated this effectively!
buy viagra uk no prescription buy generic viagra cheap how to get cheap viagra where to buy viagra online uk cost of viagra viagra order online uk get prescription for viagra buy viagra where can i buy the cheapest viagra online pharmacy for viagra
withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html
یکشنبه 21 مرداد 1397 08:44 ب.ظ

You actually mentioned this effectively.
cialis 20 mg effectiveness viagra or cialis try it no rx cialis purchasing cialis on the internet order a sample of cialis cialis professional from usa we use it 50 mg cialis dose low cost cialis 20mg purchasing cialis on the internet cialis wir preise
Сialis
چهارشنبه 17 مرداد 1397 03:51 ب.ظ
This is a topic which is close to my heart...
Many thanks! Exactly where are your contact details though?
ترنم
دوشنبه 28 خرداد 1397 12:39 ق.ظ
با سلام مطالب مفید هستند اگر منابع را برای من بفرستید ممنون میشم نیاز مبرم دارم.
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:44 ق.ظ

You explained it terrifically.
cialis online holland preis cialis 20mg schweiz how to purchase cialis on line cialis for sale in europa cialis australian price we recommend cialis best buy cialis 5 mg para diabeticos cialis tadalafil online cialis billig prezzo di cialis in bulgaria
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:55 ق.ظ

Fantastic stuff, Cheers.
cialis rckenschmerzen wow look it cialis mexico wow look it cialis mexico cialis tadalafil only best offers cialis use generic cialis review uk import cialis cialis dosage order a sample of cialis we choice cialis uk
Buy generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:18 ب.ظ

Appreciate it, Numerous tips!

free generic cialis low cost cialis 20mg cialis kaufen bankberweisung cialis tadalafil online cialis uk next day fast cialis online cialis 20mg only best offers 100mg cialis brand cialis nl cialis 5 mg scheda tecnica
Buy generic viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:14 ق.ظ

Amazing write ups. Kudos.
buy viagra online with a prescription buy real viagra online cheap tadalafil sildenafil generic uk get viagra online prescription buy super viagra buy viagra over the counter buy real viagra prices for viagra viagra online rx
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 01:41 ب.ظ

You mentioned this well!
viagra or cialis generic for cialis cialis flussig cuanto cuesta cialis yaho cialis sans ordonnance acquisto online cialis wow cialis 20 tadalafil 20mg i recommend cialis generico bulk cialis
Cialisorina
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:59 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
generic low dose cialis estudios de cialis genricos only best offers 100mg cialis cialis pills in singapore try it no rx cialis cialis diario compra buy cheap cialis in uk walgreens price for cialis discount cialis cialis super kamagra
Vern
جمعه 17 آذر 1396 07:15 ب.ظ
Good day very nice site!! Man .. Beautiful .. Superb ..
I will bookmark your website and take the feeds also?
I am satisfied to seek out a lot of useful info right
here within the put up, we'd like develop extra strategies on this
regard, thanks for sharing. . . . . .
Can Pilates make you look taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:49 ق.ظ
Fantastic goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just too fantastic.
I actually like what you have acquired here, really
like what you're saying and the way in which you say it.
You make it entertaining and you still care for to keep it wise.
I can't wait to read far more from you. This is actually a
terrific site.
Foot Problems
شنبه 14 مرداد 1396 11:16 ب.ظ
May I simply just say what a comfort to find an individual who genuinely knows what they are talking about over
the internet. You certainly realize how to bring a problem to
light and make it important. More people ought to check this
out and understand this side of the story.
I was surprised that you're not more popular because you surely possess the gift.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:20 ق.ظ
obviously like your web-site but you need to test the spelling on several of
your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome
to inform the reality nevertheless I'll surely come back again.
ناهید
چهارشنبه 11 تیر 1393 01:43 ق.ظ
پایان نامه من راجع به رابطه سلامت اجتماعی و خود کارآمدی است لطفا منابع مناسبی که مرا کمک کند در اختیار من قرار دهید.
جمال
شنبه 19 مرداد 1392 09:24 ق.ظ
باسلام و خسته نباشی وتشکربابت مطالب من هم ارائه درخواست ارائه مطالب را از شما دارم واقعا ممنون
جمعه 21 تیر 1392 06:11 ب.ظ
دوستانی که خواستار منبع هستند، منابع درپایان هر پاراف آورده شده.
محمد رضا
چهارشنبه 14 فروردین 1392 07:58 ق.ظ
سلام خسته نباشید مقاله ای که منبع نداشته باشد ارزشی ندارد حتی اگر مقاله سطح بالا باشد
نجمه
شنبه 7 مرداد 1391 12:30 ب.ظ
با سلام متشکر از مطالب مفیدتان،اگه در پایان مطالب منابع نوشته شود خیلی ممنون میشم .با تشکر
سعید
سه شنبه 20 دی 1390 04:02 ق.ظ
مطلبتان مفید بود
شنبه 26 آذر 1390 11:00 ب.ظ
باسلام وتشکر بابت مطالب کامل شما من هم درخواست ارائه منابع را بصورت کامل از شما دارم واقعا ممنون.
یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 08:03 ب.ظ
سلام و خسته نباشید
با تشکر از زحماته شما موضوع پایان نامه من در ارتباط با خودکارآمدی است اگر امکان دارد منابع را به طور کامل یادداشت کنید
با تشکر
arezo
یکشنبه 23 آبان 1389 09:02 ب.ظ
با عرض سلام وخسته نباشی بسیار متشكرم استفاده كردم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر